literatura/Młody Technik
W chwili obecnej, to ostatni Mohikanin z rodziny cyklicznych wydawnictw, skierowanych do pasjonatów i sympatyków, poświęcony nauce i technice. Po Horyzontach, Kalejdoskopie i ABC Techniki – ślad nie pozostał, nie licząc naturalnie wydawnictw archiwalnych, zgromadzonych w prywatnych i (niektórych) państwowych bibliotekach… Szkoda. Bo nie pojawiło się nic w zamian.
Dlatego dobrze, że przynajmniej historia łaskawie obeszła się z Młodym Technikiem, pozwalając na jego istnienie w XXI wieku.
Premiera wydawnictwa pod współcześnie znanym tytułem, odbyła się dwa lata po wejściu na rynek innego periodyku, tj. Horyzontów Techniki. Pierwszy numer Młodego Technika ukazał się we wrześniu 1950 roku.
Przez dwa pierwsze lata edycyjne (1950-52), opisywane jako „Rok 1” i „Rok 2”, MT ukazywał się jako dwutygodnik. Ze względu na start w miesiącu wrześniu, cykl wydawniczy nie był zgodny z rokiem kalendarzowym (trwał od września do września roku następnego i liczył 24 numery na rok).

Od numeru z września 1952 (Rok 3, numer 1), MT zaczyna wychodzić jako miesięcznik. Taka forma wydawnicza pisma, pozostaje do dnia dzisiejszego.
W roku „szóstym”, następuje kolejna zmiana: wydanych zostaje szesnaście numerów. W ten sposób, wydawnictwo wyrównuje bieg w stosunku do roku kalendarzowego i pierwszy numer z roku następnego (1955) jest już styczniowy.
No i mamy to co funkcjonuje do dziś: dwanaście numerów MT od stycznia do grudnia. Namieszane trochę? No to jeszcze kilka danych. :-)
powiększ ilustrację
powiększ ilustrację
powiększ ilustrację
powiększ ilustrację
artykuły
strona startowa wyślij e-mail do autora
1 2 3 4
zamknij ilustrację
prolog  aparaty telefoniczne  przyrządy i pomoce  zabawki i modele  magnetofony  literatura  foto galeria  Rzeszów w tle  kontakt